Партньори

Партньори
за нас
От самото си създаване през 1995г, фирма СОНИКО ООД търси вярната посока по пътя на изграждане и усъвършенстване своята управленска и производствена структура и политика с цел да достигне ниво, присъщо и отговарящо на стандартите на една модерна и европейска организация...

история

и идентичност
1989. През 1989

Г-н Нено Нанев стартира своята дейност с производството на секретен ключ и заготовки с търговско наименование: „ЕТ Ключ – Нено Нанев”.

1992. През 1992

DB консорциум с Арсенал Казанлък, Нено Нанев поема управлението на Цех 150 в с. Розовец. Там се произвеждат два модела катинари, като в 1993г. Към редовното им производство се прибавя и секретната ключалка.

2003. През 2003

са инсталирани нови мощности за леене под налягане; инсталирана е машина със студена камера за отливки до 500г. И напълно автоматизирана машина за леене на цам с отливки до 350 гр.

Дорма България
 Locks.bg – онлайн магазин за заключващи системи
Key Service – ключарски ателиета
Codkey Technologies
Баухаус
CSB Industry – отводнителни системи
Etem
Крез
Мал Мук
Практис
Практикер
Сакар Трейдинг
Темакс
Алати
НОИ – Национален Осигурителен Институт
Tokuda Hospital Sofia
МБАЛ Каспела
Винпром 'Пещера'
Болница Медлайн
Интеркомплекс