Търговски отдел

Търговски отдел
за нас
От самото си създаване през 1995г, фирма СОНИКО ООД търси вярната посока по пътя на изграждане и усъвършенстване своята управленска и производствена структура и политика с цел да достигне ниво, присъщо и отговарящо на стандартите на една модерна и европейска организация...

история

и идентичност
1989. През 1989

Г-н Нено Нанев стартира своята дейност с производството на секретен ключ и заготовки с търговско наименование: „ЕТ Ключ – Нено Нанев”.

1992. През 1992

DB консорциум с Арсенал Казанлък, Нено Нанев поема управлението на Цех 150 в с. Розовец. Там се произвеждат два модела катинари, като в 1993г. Към редовното им производство се прибавя и секретната ключалка.

2003. През 2003

са инсталирани нови мощности за леене под налягане; инсталирана е машина със студена камера за отливки до 500г. И напълно автоматизирана машина за леене на цам с отливки до 350 гр.

Търговската дейност на фирма СОНИКО има за цел да удовлетвори потребностите на крайния потребител, изграждайки политика за лоялни и професионални взаимоотношения и обслужване. Всеки един от тях има възможността да получи информация и консултация на място, чрез интернет сайта ни, от нашите търговски представители, обслужващи всички райони в страната; както и по телефон или e-mail от професионално обучени служители.

Фирма СОНИКО непрекъснато подобрява и усъвършенства своята търговска дейност с цел да бъде актуална, иновативна и успешна, предвид изискванията на бързо развиващия се пазар.

Търговски Представители

С цел да предложи обслужване на най-високо ниво, фирма СОНИКО представя на вниманието на своите клиенти професионално обучени търговски представители за всички райони на страната. Тяхната дейност е съсредоточена в посещението на малки и средно големи обекти на място, предоставяйки възможност за компетентна консултация, необходима на клиентите в процеса на изграждане и усъвършенстване на техния бизнес. Те предлагат най-добрите професионални идеи и стратегии за увеличаване на продажбите и разширяване на продуктовата гама. Повишавайки разнообразието на асортимента се цели и задоволяване на всяка специфична нужда на крайния потребител. Търговските ни представители извършват консултации на място относно начина на излагане на продуктите — за да може клиентите с лекота да направят добрия си избор.

Call center

  • Консултираме и обслужваме нашите клиенти по телефон и електронна поща,
  • Приемаме и разрешаваме постъпващи запитвания,
  • Осигуряваме точна и навременна информация във връзка с постъпили желания от страна на клиенти,
  • Осъществяваме комуникация с настоящи и бъдещи клиенти относно продуктите, които предлагаме,
  • Обслужваме клиенти и партньори в отговор на всички техни нужди и изисквания;
Сонико печели най-важното, а именно доверието на клиента. Той знае, че винаги може да разчита на услугите ни, на точна, навременна и адекватна информация относно запитвания, поръчки, продажби и доставки. Знае, че ние на всяка цена ще намерим решение на неговия проблем и ще го уведомим веднага за това. Клиентът усеща, че той е този, който има значение. Ние от своя страна се стремим да осигурим качествено обслужване на всеки един клиент.

Системата с която работим разпознава всички входящи обаждания и на монитора на оператора се появява досие с цялата налична информация за обаждащия се. По този начин може да се направи справка какви продукти е закупувал клиентът и може да му се предложи най-доброто обслужване, съобразено в максимална степен с неговите нужди.

Нашите клиенти могат да се обаждат за да получат информация за нови продукти, услуги и промоции. Освен входящи, всеки един сътрудник в Call center - а извършва и изходящи обаждания, чрез които осъществява контакт със заинтересовани потенциални клиенти, за да ги превърнат в реални клиенти на фирмата. За да бъдем успешни се стремим не просто да прелагаме стоки на нашите клиенти и партньори, а да им дадем възможност за избор и да удовлетворим максимално техните нужди, предлагайки им най-доброто като качество, цена и степен на сигурност.

Също така нашите клиенти биват прозвънявани по график и по региони във всеки един ден от седмицата, за да им бъдат взети заявки и да им бъде изпратена необходимата стока. Сонико работи с куриерска фирма, чрез която се извършват всички  доставки до всяка една точка от страната.