Фабрика

Фабрика
за нас
От самото си създаване през 1995г, фирма СОНИКО ООД търси вярната посока по пътя на изграждане и усъвършенстване своята управленска и производствена структура и политика с цел да достигне ниво, присъщо и отговарящо на стандартите на една модерна и европейска организация...

история

и идентичност
1989. През 1989

Г-н Нено Нанев стартира своята дейност с производството на секретен ключ и заготовки с търговско наименование: „ЕТ Ключ – Нено Нанев”.

1992. През 1992

DB консорциум с Арсенал Казанлък, Нено Нанев поема управлението на Цех 150 в с. Розовец. Там се произвеждат два модела катинари, като в 1993г. Към редовното им производство се прибавя и секретната ключалка.

2003. През 2003

са инсталирани нови мощности за леене под налягане; инсталирана е машина със студена камера за отливки до 500г. И напълно автоматизирана машина за леене на цам с отливки до 350 гр.


Производството на фирма СОНИКО е съсредоточено в с. Розовец, намиращо се на 56 км. от гр. Пловдив. Фабриката е разположена на площ от 9000 кв.м. В нея се намират отделни тясно специализирани бази, оборудвани с нови високо технологични машини и съоръжения. Инвестирано е в напълно автоматизирано и роботизирано оборудване, заменящо досегашното ръчно производство, като по този начин се повишава и прецезира качеството на готовия продукт. Производството е изцяло обърнато към оптимизацията на своята дейност с цел удовлетворяване нуждите на крайния потребител. Произвежданата широка гама артикули осигурява защитата на дома, офиса, хотела.

Цех Заготовки

   
 • Подготовка на детайлите за последващи операции – тук ламаринените изделия преминават през щанцови операции (насичащи, огъващи, окрайчващи, в зависимост от дейността, която извършват).

 • Монтаж на секретни ключалки, катинари и други – преминават през механични обработки, стругови, шлосерски и монтажни операции;

 • Фабриката разполага с Машина за автоматично рязане на алуминиеви профили VELOX 350 AF – E

Леярски участък

     
Извършва се леене на детайлите. Осъществяват се операции по пресоването на леярски изделия - пресоване на дръжки, топки, ръкохватки.

 • Леярските машини могат да изливат детайли от алуминий и цам. Фабриката разполага с две камери:

- студена камера – за алуминий – до 1.200 кг.;

- топла камера – за цам – до 0.800 кг.;

 • Фабриката разполага със студено камерна леярска машина за алуминий модел ZLC-220T

Заготвителен цех - външни поръчки

Сформира се в зависимост от конкретните заявки, за производство, изработване, сглобяване и монтаж на изделия за поръчки от клиенти

Цех покритие

 • Шлайф бригада – детайлите се шлайфат – премахват се заосенъците на леярските изделия и шлайфането им, което се извършва на лентови шлайфове. Извършва се полирането на дръжките чрез агрегатна машина;

 • Бояджийска бригада – поставя се полимерно покритие на изделията, които се произвеждат. Използва се пластмасова боя. Тук дръжките придобиват цвят – бял, черен, шагрен, сив, антик.

 • Йонофорезна бригада – йонофорезно покритие, което има голяма износо устойчивост – до 3 години гаранция;

Изделието се взима, почиства се по химичен път, никелира се, месингова се и се прави запечатка при лак на водна основа, изпича се и така готовото изделие е напълно готово за крайния потребител. Възможните цветове са сатен и месинг.

Цех монтаж

  

Извършва се монтаж, сглобяване и опаковане на продукцията.

Инструментален участък

       
 • Конструиране, технологиране и изработване на инструментална екипировка за производството на продукцията и стоките;

 • Подръжка на инструменталната екипировка;

 • Фабриката разполага с 5 - осен обработващ център DECKEL MAHO DMU 50 ECO

Контрол на качеството

Осъществява се чрез отдел технически контрол към всяка бригада. Изготвени са правила за проверка на качеството. Преминаването на детайлите от една опреция на друга се извършва чрез заверка на протоколи за контрол ОТК.

Повишаване на качеството се извършва чрез въвеждане на автоматизация на производството. Стремежът е към намаляване на влиянието и участието на човешкия фактор върху качеството в производтвото.