Кариери

за нас
От самото си създаване през 1995г, фирма СОНИКО ООД търси вярната посока по пътя на изграждане и усъвършенстване своята управленска и производствена структура и политика с цел да достигне ниво, присъщо и отговарящо на стандартите на една модерна и европейска организация...

история

и идентичност
1989. През 1989

Г-н Нено Нанев стартира своята дейност с производството на секретен ключ и заготовки с търговско наименование: „ЕТ Ключ – Нено Нанев”.

1992. През 1992

DB консорциум с Арсенал Казанлък, Нено Нанев поема управлението на Цех 150 в с. Розовец. Там се произвеждат два модела катинари, като в 1993г. Към редовното им производство се прибавя и секретната ключалка.

2003. През 2003

са инсталирани нови мощности за леене под налягане; инсталирана е машина със студена камера за отливки до 500г. И напълно автоматизирана машина за леене на цам с отливки до 350 гр.

Инвестиции в човешкия капитал

В Сонико ООД осъзнаваме, че при динамичното развитие на глобалната икономика ще успеят само най-добрите и затова възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал - хората.

Непрекъснатото развитие на кадрите е основен приоритет в политиката по управление на човешките ресурси, като на практика в компанията ни се прилагат принципите на „учеща се организация”.

Ключът към успехите на компанията ни е вдъхновението към все по-високи цели и сплотеният екип, съчетаващ дългогодишни опитни и млади амбициозни специалисти. Гарантираната социална сигурност и възможно най-високо заплащане за всеки професионалист допълнително мотивира всички способни, инициативни, лоялни и изобретателни хора, които излъчват доверие и пораждат ентусиазъм.

Бланка за постъпване на работа