История на Производството

хронология

1989

Старт на дейност...

1992

DВ консорциум с Арсенал Казанлък...

1995

Регистриране на дружество...

1996

Първи прототипи на брави...

1997

Производство на дръжки за врати...

1998

Увеличаване капацитета на инструменталното производство...

1999

Леярският участък за отливки на алуминий

2000

Машина за леене под налягане на цам

2002

Нови модели продукти...

2003

Нови мощности...

2005

Договор с ДЗУ АД (Видеотон)...

2008

Експериментална линия за нанасяне на йонофорезни покрития...

2011

Проект за технологични модернизации на инструменталния и леярския участък...