Търговски отдел

Сонико - Контакти - Търговски отдел
за нас
От самото си създаване през 1995г, фирма СОНИКО ООД търси вярната посока по пътя на изграждане и усъвършенстване своята управленска и производствена структура и политика с цел да достигне ниво, присъщо и отговарящо на стандартите на една модерна и европейска организация...

история

и идентичност
1989. През 1989

Г-н Нено Нанев стартира своята дейност с производството на секретен ключ и заготовки с търговско наименование: „ЕТ Ключ – Нено Нанев”.

1992. През 1992

DB консорциум с Арсенал Казанлък, Нено Нанев поема управлението на Цех 150 в с. Розовец. Там се произвеждат два модела катинари, като в 1993г. Към редовното им производство се прибавя и секретната ключалка.

2003. През 2003

са инсталирани нови мощности за леене под налягане; инсталирана е машина със студена камера за отливки до 500г. И напълно автоматизирана машина за леене на цам с отливки до 350 гр.Търговски представители и отдел Производители

 
Район Център+ Бургас (Пловдив, Пазарджик, Смолян, Бургас)
Търговски Представител – Георги Казаков
Тел.: +359 885 866 277
e-mail: g.kazakov@sonico.bg

Район София + София област
Търговски представител - инж. Деница Дойчинова
Тел.: +359 888 149 491
e-mail: denitsa.doychinova@sonico.bg

Район Югозапад (Перник, Кюстендил, Благоевград)
Търговски представител - Ангел Касапов
Тел.: +359 886 970 702
e-mail: angel.kasapov@sonico.bg

Район Център Юг (Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол)
Тел.: +359 882 454 649

Район Северозапад (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово)
Търговски Представител - Панталей Панталеев
Тел.: +359 884 860 187
e-mail: pantalei.pantaleev@sonico.bg

Район Североизток (Варна, Добрич, Силистра, Търговище, Шумен, Разград, Русе, Велико Търново)
Търговски Представител – Ивелин Грудев
Тел.:  +359 888 282 440
e-mail: ivelin.grudev@sonico.bg

Отдел Производители
Офис сътрудник - Димитър Казаков
Тел.: +359 889 622 382
e-mail: kazakov@sonico.bgCall Office

Галя Беева
Тел.: +359 882 454 649
e-mail: galia.beeva@sonico.bg

Деница Йорданова
Тел.: +359 884 866 824
e-mail: denitsa.iordanova@sonico.bg

Нанси Букова
Тел.: +359 887 020 911
e-mail: nansi.bukova@sonico.bg