Дръжка Класико

ОЛИВКА
Дръжка Класико

Предназначение

За прозорци и дървени дограми

Предимства

Лесен монтаж

Материал

Безотпадна технология на PVC покритие, прахово и полимерно.

Опаковка

Блистер

Технически чертеж

Технически чертеж Дръжка Класико